Blauwe Sportparken

Klimaatbestendige en waterrobuuste sportparken van de toekomst

Wij staan binnen de branche van sport- en cultuurtechniek voor de uitdaging om in de toekomst sportparken te hebben, waarop de sporter te allen tijde onder goede condities kan sporten. De nieuwe klimaatscenario’s vormen een bedreiging in zowel de natte als de droge perioden in het jaar. Wij hebben in de afgelopen zomer al ervaren welke invloed dit heeft op de samenleving en onze sportaccommodaties. Het is dan ook van belang om tijdig aan de slag te gaan om oplossingen te vinden die niet alleen functioneel maar ook duurzaam zijn.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Er is afgesproken dat deze partijen uiterlijk in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust gaan handelen.

Blauwe Sportparken in beeld

klik mij

Projecten

Sportpark de Neul

Sportpark de Neul ligt in Sint-Oedenrode en wordt grotendeels omringd door de rivier de Dommel. De centrale ligging en natuurrijke omgeving maakt van De Neul een geliefd en iconisch sportpark. Door de ligging tussen de Dommel en de Dommelarm heeft het sportpark te kampen met hoge grondwaterstanden, wat leidt tot drassige velden. Het park moet toekomstbestendig worden gemaakt, rekening houdend met hoge grondwaterstanden, hevige buien, extreme droogte en overstroming.

 

Over ons

Van de Ven

Jeroen van de Ven

Ik ben bij Newae projectleider op het gebied van Sport en Groen. Daarnaast profileer ik mij op het specialisme van aanleg en onderhoud van natuurgrasvelden. 

Roelofs

Hans Roelofs

Ik ben een gedreven adviseur die elke dag werkt met water in het stedelijk gebied. Ik zet me in voor een klimaatrobuuste leefomgeving en een goede overgang van stad naar land op het gebied van water.